Členové Team Bike Březová

Výkonný výbor: Petr Fazekaš – předseda Petr Ontko, Jan Vokáč, Pavel Kodl ml., Radovan Fišer, Miloslava Fazekašová (vedoucí účetnictví) Závodníci pro rok 2016 (hlavní závodní skupina):