Zpět z Chorvatska

Další materiál později, nyní jen tuto slideshow:

Úvodní foto: Čipi ml.

This entry was posted in Novinky, Otvírák. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *